תוכנת אתגר

etgar

מערכת ארכיביון אתג"ר ללקוח הינה תוכנת מחשב מקצועית לניהול כל נתוני הלקוח הנמצאים באחסנה במגנזות חברת ארכיביון.

המערכת מאפשרת:

  • בקשת קובץ מעודכן מהלקוח
  • ביצוע בקשות שליפה, תוך הכנה וסימון של תיקים או של מכלים המיועדים לשליפה
  • שליחת הרשימה לחברת ארכיביון בצורה אוטומטית דרך האינטרנט
  • ביצוע בקשה להחזרת תיקים מהלקוח
  • ביצוע רשימת ביעור ושליחתה לחברת ארכיביון
  • ביצוע רשימות ודוחות לגבי הנתונים, כולל סינון וחיתוך של נתונים רלוונטיים וכן הדפסת דוחות או שליחתם בפקס או באמצעות האינטרנט

לא ניתן לשנות נתונים הנמצאים על מסד הנתונים כיוון שנתונים אילו מסונכרנים עם המערכת הראשית בחברת ארכיביון; בהתאם לכך, הנתונים הינם לצפייה בלבד.

מערכת אתג"ר מאפשרת לצפות בנתונים של לקוח בודד או של קבוצת לקוחות, ויצירת דוחות או קבצי משנה בהתאם לצרכים השונים. אתג"ר מאפשרת ביצוע בקרה על עובדי הלקוח הרשאים לצפות בחומר, ולבקש שליפת חומר ו/או שירותים אחרים מחברת ארכיביון.

כניסה לתוכנת אתגר ללקוחות – לחץ כאן